STORITVE

kontejnerski prevozi le log

Nudimo prevoz 45’fit kontejnerjev in cassa mobile ( kontejner z cerado ), prav tako vleko klasičnih prikolic po EU.

  • kontejnerski prevozi
  • klasični prevozi
  • ADR prevozi
  • reefer prevozi
  • express prevozi
  • izredni prevozi

Pri nas je mogoče dobiti/kupiti ali naročiti ladijske zalivke (plombe) za vse vrste kontejnerjev.

Prevoz kontejnerjev

Na mednarodni ravni upravljamo in izvajamo prevoze kontejnerskih zabojnikov z največjo varnostjo in nadzorom tveganja ter skrbimo za vse pogodbene, davčne, carinske in upravne posledice poslovanja.Varnost in skrbnost naših postopkov za ravnanje z zabojniki zagotavljata zaščito katere koli vrste materiala ali tovora, od prevzema dostave, s tem povezanih postopkov pakiranja in natovarjanja, do natovarjanja na namembnem mestu.

Naša flota vam omogoča prevoz po celotnem EU  ozemlju, od in do vseh glavnih internacionalnih pristanišč in terminalov, vseh vrste zabojnikov ki so dovoljeni za cestni prevoz,       iz kontejnerjev standardne velikosti (20 ‘, 40′, 40 45’) tistim, ki niso v gabaritu; od odprtih zabojnikov s strešno streho-OT-OPEN TOP, do hladilnih zabojnikov za prevoz določenega blaga ali živilskih izdelkov.

organizacija prevoza le log4
organizacija prevoza le log10

Prevoz nevarnega blaga – ADR

Podjetje LE-LOG d.o.o. je specializirano za prevoz nevarnega blaga na evropski ravni in vseh tistih materialov ali odpadkov, ki vsebujejo elemente in snovi, škodljive za okolje ali zdravje ljudi.Naša storitev nevarnega prevoza blaga zagotavlja varno ravnanje z vsemi vrstami nevarnih snovi v skladu z zakonodajo Skupnosti, ki ureja kopenski promet (ADR – “Accord Dangereuses Route”).
Naš cilj je preprečiti in odpraviti vsa tveganja, ki lahko vključujejo ljudi, škodo na blagu in onesnaževanje okolja.Strogost in natančnost, ki jo pridržujemo za tovrstni prevoz, sta na visoki ravni in vključujeta poseben nadzor, spremljanje in uporabo določenih pravil v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem teh vrst materiala, tako da se odpravijo vsa tveganja.

Carinske storitve

Naše podjetje ima partnerja za carinske operacije, ki je pripravljen izvesti vse potrebne postopke in vam pomagati pri reševanju bolj ali manj zapletenih težav, ki lahko nastanejo pri uvozno-izvozni dejavnosti; vse z namenom, da mednarodna operacija kopenskega prometa postane popolna in brez ovir.

Carinski postopek izvoz uvoz le log